Info om bestyrelsen og regnskab 2020

Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Ahmad El-Wali har valgt at trække sig fra bestyrelsen. I stedet er suppleant Tina Aydemir indtrådt. Bestyrelsesoversigten på Ørnekærgård.dk er opdateret.

Mht regnskabet for 2020 så ser vi ind i et underskud. Foreningens indtægter er baseret på gebyrer i forbindelse med ejerskifter. Vi kan på nuværende tidspunkt se, at der næppe kommer det antal ejerskifter, som regnede med, da vi fremlagde 2020-budgettet på generalforsamlingen 3. marts. Bestyrelsen forventer, at foreningen selv med en stram styring af udgifterne vil få et underskud i 2020 i området 1.000 kr.

Mvh
Bestyrelsen

Ishøj kommunes svar på vores spørgsmål vedr Støjvolden

Så er Ishøj Kommune kommet retur med skriftligt svar på vores spørgsmål. De kan læses her.

Det er jo godt at fase 1 skrider mere end planmæssigt fremad, omend der er et kæmpe hul, som skal lukkes.

Det dårlige er, at kommunen ikke har brugt tiden, siden start af fase 1, til at planlægge fase 2 og 3. Da især den sydlige del af Ishøj (Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge) er ramt at 2 motorveje, så er det vigtigt, at der kommer en støjvold som effektivt minimerer støjen. Men Ishøj Kommune/Borgmesteren har åbenbart ikke borgernes ve og vel i fokus. Derimod vil de/han hellere bygge huse på alle grønne arealer. 

Vi opfordrer Ishøj Kommune og Borgmesteren til at komme tilbage til tegnebrættet og få styr på støjvolden fase 2 og 3. Dette indebærer også at de tager kontakt med Greve Kommune. Det skulle ikke være så svært. Og beskyttelseshensyn burde også være ligetil, for det var tilsyneladende nemt at omgå miljøvurderingen vedr. Ørnekærs Vænge II/Syd.

Opfølgning vedr Støjvolden

Første fase af Støjvolds projektet skrider vel fremad, så derfor stiller vi Ishøj byråd nogle spørgsmål om den/de næste faser. De er sendt skriftligt til spørgetiden på byrådsmødet 8 august.

Da byrådsmøder optages og sendes på Ishøj TV så kan du, når udsendelsen er klar, så de svar politikerne gav.

De spørgsmål vi stiller kan du læse her.

TDC NET’s tilbud om fibernet – du kan stadig tilkendegive din interesse

Endnu en opfordring til at give din interesse til kende mht TDC NET’s fibernet.
Husk at hvis der kan mobiliseres 80% tilkendegivelse af interesse for fibernet, så vil TDC NET etablere fibernet helt gratis.
Læs mere her.

Der er flere, som tidligere har ytret bekymring om det samtykke, der skal gives. Brugerrådet har fulgt op på dette med TDC NET:
I forbindelse med TDC NET’s undersøgelse af interessen for fibernet i Ishøj, er der flere, som har udtrykt bekymring for, at det er et krav for ens registrering, at du giver samtykke til at TDC NET må kontakte dig via e-mail, telefon og SMS. Brugerrådet har talt med TDC NET, som har forklaret at de, i henhold til lovgivningen, er nødsaget til at indhente dette samtykke, da de ellers ikke vil have tilladelse til at informere omkring det videre forløb, når og hvis udrulningen af fibernet sættes i gang. Uden samtykke kan TDC NET ikke informere dig om, hvorvidt der er nok interesse i kommunen til at fibernettet etableres, eller om praktiske forhold om installationen, hvis projektet bliver gennemført. TDC NET vil heller ikke kunne kontakte dig, og spørge om du vil ændre din interessetilkendegivelse, til en bestilling af gratis tilslutning til fibernettet.

ØKV II/Syd – opfølgning på klage til Planklagenævnet

Planklagenævnet har informeret os om, at der er stor forsinkelse i deres færdigbehandling af vores klage. Den ventes først færdigbehandlet i 3. kvartal 2021 (korrekt “2021”).

Vi har gjort Planklagenævnet opmærksom på risikoen for, at de fejl, der er afledt af den utilstrækkelige miljøvurdering, ikke kan rettes.

Brevet kan læses her.

Er I interesseret i fiber i Ørnekærs Vænge?    Så ager hurtigt

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne har oplyst, at TDC NET er kommet med et godt tilbud, som brugerrådet anbefaler.

Hvis vi i Ishøj kan mobilisere, at 80% tilkendegiver interesse for fiber i de forskellige boligområder, så vil TDC NET etablere fiber helt gratis i næsten hele kommunen. Således bygger TDC NET en ny parallel infrastruktur til internet og TV.

Det betyder, at TDC NET tilkobler din husstand til fibernettet gratis, og derefter kan du købe et abonnement hos en serviceudbyder efter eget valg. I skrivende stund kan der vælges mellem produkter fra 8 forskellige udbydere. Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom du får etableret en fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og hvornår du vil bestille produkter.

BEMÆRK: Hvis fibernettet bliver etableret erstatter det IKKE dit nuværende TV og internet abonnement. TDC NET leverer kun infrastrukturen. Dvs., at der er tale om en parallel installation til Ishøj Fællesantennes nuværende net. Har du i dag Kabelplus berører fibernettet ikke dit abonnement på Ishøj Fællesantenne. Når fibernet løsningen er klar, så kan du vælge at fortsætte med Kabelplus eller skifte til en anden leverandør via fibernettet. Det er dit valg.

Vi har forstået det således, at fiberforbindelsen bliver ”skudt ind” fra fortovet til et punkt på dit hus, som vender mod vejen, og som du selv kan vælge. Der bliver sat en lille dåse op på indersiden af væggen der, hvor fiberkablet bliver trukket igennem.

Jo flere der tilkendegiver deres interesse og jo hurtigere det sker, så kan dette være med til at påvirke en prioritering af, hvor og hvornår fiber lægges ud. Så hvis du/I i Ørnekærs Vænge ser dette som et godt tilbud, så skynd jer at følge nedenstående retningslinjer.

Hvorfor er det gratis?

TDC NET kan tilbyde tilkoblingen gratis, fordi de har en interesse i at udvikle infrastrukturen i Danmark og kan tjene penge på, at andre lejer sig ind på deres net.

Retningslinjer for tilkendegivelse af din interesse:

Hvis du er interesseret i TDC NETs tilbud, så er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver dem en tilkendegivelse via deres hjemmeside.

Sådan gør du:

  1. Gå ind på tdc.dk/fiber
  2. Indtast din adresse i feltet.
  3. TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du kan i stedet tilmelde dig deres interesseliste.
  4. Tilmeld dig interesselisten.

Link: tdc.dk/fiber

Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med i deres overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj.