Opfølgning på Planklagenævnets afgørelse om ØKV Syd/II med Ishøj Byråd – igen

Så er der gået et år siden Ishøj Byråd sagde følgende: “Der igangsættes nu et arbejde med at få miljøvurderet kommunens planer i området.

Læs hele deres oprindelige svar her.

På trods af flere opfølgninger og vage svar retur om at det snart vil ske (formuleret forskelligt hver gang), så er intet sket.

Derfor stiller vi spørgsmål til Ishøj Byråds spørgetid på deres møde 7 februar. Brevet kan du læse her.

Afhentning af juletræ

Det lader til at Vestforbrænding ikke har lagt dato frem for afhentning af juletræ.

Vi har været i kontakt med dem og det oplyser at de afhentes den 3. tirsdag i januar, og dvs den tirsdag d. 17. januar.

GODT NYTÅR

Så nærmer vi os 2023 og alle 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker jer alle et rigtig godt nytår.
De bedste nytårs hilsner 🙂

Og husk på fællesskabet i vores forening Ørnekærgård.

Har du lyst til at holde ca 6 årlige møder med andre grundejerforenings-interesserede medlemmer, så ræk ud til os. Vi findes bl.a. her.

Glædelig jul

Alle medlemmer af Ørnekærgård ønskes af bestyrelsen en rigtig glædelig jul.

Glædelig jul

Vi gør som sædvanlig opmærksom på, at du som medlem af grundejerforeningen har mulighed for at blive medlem af bestyrelsen. Henvend dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne 🙂

Se hvem det er her.

Kom og vær med

Spørgsmål til Byrådet i deres spørgetid 6 december

Vi fulgte op på aktiviteter der pågår i Ishøj kommune og hvor vi tidligere har været aktive. Dette for at sikre at kommunen gør det de skal og ikke “glemmer” noget.

Vi spurgte ind til følgende emner:

  • Måling af støjbelastning
  • Beplantningsplan
  • Genetablering af legeplads
  • Støjafskærmning på “fly-over”
  • Støjafskærmningen ved Baldersbækkens underføring
  • Oplevelse af støj

Du kan se vores spørgsmål her.

Og her er kommunens svar.

Det viser at vi i den grad skal følge op på hvordan Sweco og Kommunen tolker på resultaterne. Fra os der bor i området, så er den reelle opfattelse at støjen ikke er blevet mindre.

Og vi skal holde kommunen i ørerne mht de opgaver som Vejdirektoratet nu har ejerskab af.

Så stay tuned 🙂

Fjernvarme tilkendegivelse

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme, så er første trin at du skal tilkendegive denne interesse.

Første trin er således uforpligtende, så skulle du senere fortryde så er dette muligt.

Bestyrelsen er ikke bekendt med deadline for dette, så jo før jo bedre hvis du er interesseret. Du tilkendegiver din interesse via dette link.

Fjernvarme

Der er stillet spørgsmål mht fjernvarme for Ørnekærs Vænge.

Dette er et område som bestyrelsen ikke har indsigt i. Derfor opfordres hver enkelt borger til at holde sig orienteret via diverse kanaler.

Det kan eks. være:

Mvh Bestyrelsen