Rettet svar på anmodning om aktindsigt

På byrådsmøde i slutningen af januar måned, blev aftalt at der skulle afholdes et møde fo, at undgå misforståelser ved sagsbehandling fremover.

Mødet blev aftalt til i morgen torsdag. Nu har vi i mellemtiden modtaget et nyt brev, og hvoraf nærmest fremgår, at de ikke agter at foretage sig yderligere.

I må selv bedømme. Læs rettet svar på vores anmodning om aktindsigt her.

Møde afholdes d. 8 februar 2024 uanset brevet.

Spørgsmål til Byrådsmøde

Vi fremførte spørgsmål på byrådsmøde d. 30. januar 2024 angående manglende færdiggørelse af støjvoldsprojektet, herunder støjsluse.

I kan læse teksten her.

På byrådsmødet blev besluttet at der skulle afholdes møde med forvaltningen absolut hurtigst muligt for at undgå misforståelser fremover.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Supplerende materiale vedrørende anmodning om aktindsigt.

Vi har modtaget yderligere materiale vedrørende vores anmodning om aktindsigt, og med særlig fokus på lydsluse ved stiunderføring under motorvejen.

Når man gennemgår modtaget materiale, fremgår det at der i foråret har været kontakt mellem Vejdirektoratet og Ishøj Kommune, og igen i forbindelse med vores anmodning om aktindsigt i december måned.

Korrespondance fremgår af materiale og i kan læse her.

Ishøj Kommune forsøger at kaste bolden vedrørende støj/ lydsluse over til Vejdirektoratet. Men der er ikke noget der klart tilkendegiver at Vejdirektoratet har påtaget sig opgaven. Der henvises til mulighed via støjpulje omkring støjskærme, men intet konkret.  Intet sted står anført at Vejdirektoratet påtager sig opgaven. Vi vil derfor stadigvæk forfølge hvad der reelt er aftalt. I den forbindelse er mails dateret 12. april 2022, 20. marts 2023 og endelig 1. december 2023 interessante. I sidst anførte mail, har Ishøj Kommune på forhånd fremsendt konklusion og hvad deres svar til os vil være. Kommunikation mellem Ishøj Kommune og Vejdirektoratet vedrører støjskærm, hvorimod vores anmodning om aktindsigt andrager den i støjvoldsprojektet anførte støjsluse.

De skitseforslag og beregninger der er udført af Niras, viser at materiale vedrørende forhøjelse af støjskærme, er rettet mod situationen ved Bovieran byggeriet. De udførte beregninger viser klart at man ikke har mulighed for at overholde krav til støj i et boligområde uanset forhøjede støjskærme (afsn. 4.2). Man aner en konklusion, derfor foretager man sig intet.

Situationen ved Bovieran byggeriet er desuden, at der ikke er tale om et byggeri i eksisterende boligområde, og derfor ingen hjælp den vej. Her refereres til afsluttende bemærkning i NIRAS rapport (afsn.7).

Støjskærme og støjsluse af hensyn til støj i Ørnekærs Vænge synes at være et sekundært emne, når man læser dokumenterne. Yderligere kan man af dateringer udlede, at der kun er aktivitet når der rykkes for svar af forskellig art.

 At vi skal henvende os til Vejdirektoratet, er et dårligt signal fra Ishøj Kommune, hvilket vi naturligvis ikke kan acceptere.

Materialet er omfattende og vil naturligvis kræve yderligere tid for en vurdering.

NB! Vi har endnu ikke modtaget information vedrørende Ishøj Kommunes forbrug af 39Mill. Og hvoraf man har modtaget 35 Mill. alene for at modtage jorden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Spørgsmål til Byrådsmøde dec. 2023.

Så er der gået et år siden vi sidst rykkede Ishøj kommune for at få færdiggjort støjvoldsprojektet. Vi har derfor endnu engang set os nødsaget til at bringe sagen op på kommende byrådsmøde. I kan læse vore spørgsmål til politikerne her.

Vi må desværre konstatere at der intet er sket i året der gik. Vi har heller ikke i mellemtiden modtaget nogen form for information fra Ishøj Kommune.

MVH. Bestyrelsen

Information omkring fjernvarme

Vi har nu d.d. modtaget svar på vores mail til IV omkring etablering af fjernvarme i Ørnekærs Vænge.

Vi vil efterfølgende forsøge at komme i dialog med Ishøj Varmeværk.

I kan læse indholdet af mail svar på vores henvendelse, og dertil kan kun siges, bedøm selv.

Tekst i mailsvar kan i læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen