INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts 2023, kl 19.00 på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2022
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
  1. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer for 2023 og dernæst forslag til budget for samme periode.
 6. Forslag fra medlemmerne
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Allan Iskov – Eskebæk nr. 166            (modtager ikke genvalg)
  2. Henrik Kjølberg            nr. 14              (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af ny suppleant for 2 år
   Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde kandidatur hurtigst muligt.
 9. Valg af revisor
  1. Allan Uttenthal nr 66 (villig til genvalg, 2 år)
 10. Valg af revisorsuppleant
  1. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Afhentning af juletræ

Det lader til at Vestforbrænding ikke har lagt dato frem for afhentning af juletræ.

Vi har været i kontakt med dem og det oplyser at de afhentes den 3. tirsdag i januar, og dvs den tirsdag d. 17. januar.

GODT NYTÅR

Så nærmer vi os 2023 og alle 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker jer alle et rigtig godt nytår.
De bedste nytårs hilsner 🙂

Og husk på fællesskabet i vores forening Ørnekærgård.

Har du lyst til at holde ca 6 årlige møder med andre grundejerforenings-interesserede medlemmer, så ræk ud til os. Vi findes bl.a. her.

Glædelig jul

Alle medlemmer af Ørnekærgård ønskes af bestyrelsen en rigtig glædelig jul.

Glædelig jul

Vi gør som sædvanlig opmærksom på, at du som medlem af grundejerforeningen har mulighed for at blive medlem af bestyrelsen. Henvend dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne 🙂

Se hvem det er her.

Kom og vær med

Generalforsamling 2022 – 2. marts 2022

Så nærmer vi os datoen for årets generalforsamling, som er 2. marts 2022 kl 19.00. Det er som altid på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Indkaldelsen er distribueret i medlemmernes postkasser, og herunder finder du/I link til det materiale der henvises til i indkaldelsen.

Årsrapport 2021
Forslag til vedtægtsændringer
Forklaring til vedtægtsændringer
Gebyrer og kontingent
Budget 2022

Og på aftenen skal der vælges ny suppleant til bestyrelsen. Vi håber at der er mindst én som viser interesse herfor. I så fald giv gerne besked til bestyrelsen hurtigst muligt.

Godt nytår

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer i Ørnekærgård et rigtig godt 2022, og tak for det forgangne år.