Information omkring fjernvarme

Vi har nu d.d. modtaget svar på vores mail til IV omkring etablering af fjernvarme i Ørnekærs Vænge.

Vi vil efterfølgende forsøge at komme i dialog med Ishøj Varmeværk.

I kan læse indholdet af mail svar på vores henvendelse, og dertil kan kun siges, bedøm selv.

Tekst i mailsvar kan i læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Brev fra Vejdirektoratet vedrørende udvidelse af motorvejen.

Vejdirektoratet har udsendt et informationsbrev vedrørende udvidelse af motorvejen.

I brevet findes links der henviser til yderligere information omkring projektet.

Desuden afholdes der informationsmøde omkring projektet nede i Brohuset. Nærmere information omkring tidspunkt og dato fremgår af brevet.

Vi får nu rykket motorvejen tættere på området, samtidig med, at vi må forvente øget trafik i fremtiden.

Alt dette giver yderligere støjbelastning af området, hvilket vi ikke har behov for.

Seneste støjdæmpende tiltag i form af udbygning af støjvolden, fik Ishøj Kommune aldrig fuldført.

Der er således absolut behov for at man er opmærksomme og møder frem til informationsmødet.

Bestyrelsen vil naturligvis følge sagen tæt.

Brev fra Vejdirektoratet kan i læse her

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts 2023, kl 19.00 på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2022
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
  1. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer for 2023 og dernæst forslag til budget for samme periode.
 6. Forslag fra medlemmerne
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Allan Iskov – Eskebæk nr. 166            (modtager ikke genvalg)
  2. Henrik Kjølberg            nr. 14              (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af ny suppleant for 2 år
   Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde kandidatur hurtigst muligt.
 9. Valg af revisor
  1. Allan Uttenthal nr 66 (villig til genvalg, 2 år)
 10. Valg af revisorsuppleant
  1. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Afhentning af juletræ

Det lader til at Vestforbrænding ikke har lagt dato frem for afhentning af juletræ.

Vi har været i kontakt med dem og det oplyser at de afhentes den 3. tirsdag i januar, og dvs den tirsdag d. 17. januar.

Glædelig jul

Alle medlemmer af Ørnekærgård ønskes af bestyrelsen en rigtig glædelig jul.

Glædelig jul

Vi gør som sædvanlig opmærksom på, at du som medlem af grundejerforeningen har mulighed for at blive medlem af bestyrelsen. Henvend dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne 🙂

Se hvem det er her.

Kom og vær med