TDC NET’s tilbud om fibernet – du kan stadig tilkendegive din interesse

Endnu en opfordring til at give din interesse til kende mht TDC NET’s fibernet.
Husk at hvis der kan mobiliseres 80% tilkendegivelse af interesse for fibernet, så vil TDC NET etablere fibernet helt gratis.
Læs mere her.

Der er flere, som tidligere har ytret bekymring om det samtykke, der skal gives. Brugerrådet har fulgt op på dette med TDC NET:
I forbindelse med TDC NET’s undersøgelse af interessen for fibernet i Ishøj, er der flere, som har udtrykt bekymring for, at det er et krav for ens registrering, at du giver samtykke til at TDC NET må kontakte dig via e-mail, telefon og SMS. Brugerrådet har talt med TDC NET, som har forklaret at de, i henhold til lovgivningen, er nødsaget til at indhente dette samtykke, da de ellers ikke vil have tilladelse til at informere omkring det videre forløb, når og hvis udrulningen af fibernet sættes i gang. Uden samtykke kan TDC NET ikke informere dig om, hvorvidt der er nok interesse i kommunen til at fibernettet etableres, eller om praktiske forhold om installationen, hvis projektet bliver gennemført. TDC NET vil heller ikke kunne kontakte dig, og spørge om du vil ændre din interessetilkendegivelse, til en bestilling af gratis tilslutning til fibernettet.

ØKV II/Syd – opfølgning på klage til Planklagenævnet

Planklagenævnet har informeret os om, at der er stor forsinkelse i deres færdigbehandling af vores klage. Den ventes først færdigbehandlet i 3. kvartal 2021 (korrekt “2021”).

Vi har gjort Planklagenævnet opmærksom på risikoen for, at de fejl, der er afledt af den utilstrækkelige miljøvurdering, ikke kan rettes.

Brevet kan læses her.

Er I interesseret i fiber i Ørnekærs Vænge?    Så ager hurtigt

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne har oplyst, at TDC NET er kommet med et godt tilbud, som brugerrådet anbefaler.

Hvis vi i Ishøj kan mobilisere, at 80% tilkendegiver interesse for fiber i de forskellige boligområder, så vil TDC NET etablere fiber helt gratis i næsten hele kommunen. Således bygger TDC NET en ny parallel infrastruktur til internet og TV.

Det betyder, at TDC NET tilkobler din husstand til fibernettet gratis, og derefter kan du købe et abonnement hos en serviceudbyder efter eget valg. I skrivende stund kan der vælges mellem produkter fra 8 forskellige udbydere. Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom du får etableret en fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og hvornår du vil bestille produkter.

BEMÆRK: Hvis fibernettet bliver etableret erstatter det IKKE dit nuværende TV og internet abonnement. TDC NET leverer kun infrastrukturen. Dvs., at der er tale om en parallel installation til Ishøj Fællesantennes nuværende net. Har du i dag Kabelplus berører fibernettet ikke dit abonnement på Ishøj Fællesantenne. Når fibernet løsningen er klar, så kan du vælge at fortsætte med Kabelplus eller skifte til en anden leverandør via fibernettet. Det er dit valg.

Vi har forstået det således, at fiberforbindelsen bliver ”skudt ind” fra fortovet til et punkt på dit hus, som vender mod vejen, og som du selv kan vælge. Der bliver sat en lille dåse op på indersiden af væggen der, hvor fiberkablet bliver trukket igennem.

Jo flere der tilkendegiver deres interesse og jo hurtigere det sker, så kan dette være med til at påvirke en prioritering af, hvor og hvornår fiber lægges ud. Så hvis du/I i Ørnekærs Vænge ser dette som et godt tilbud, så skynd jer at følge nedenstående retningslinjer.

Hvorfor er det gratis?

TDC NET kan tilbyde tilkoblingen gratis, fordi de har en interesse i at udvikle infrastrukturen i Danmark og kan tjene penge på, at andre lejer sig ind på deres net.

Retningslinjer for tilkendegivelse af din interesse:

Hvis du er interesseret i TDC NETs tilbud, så er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver dem en tilkendegivelse via deres hjemmeside.

Sådan gør du:

  1. Gå ind på tdc.dk/fiber
  2. Indtast din adresse i feltet.
  3. TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du kan i stedet tilmelde dig deres interesseliste.
  4. Tilmeld dig interesselisten.

Link: tdc.dk/fiber

Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med i deres overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj.

Så fik vi svar fra Ishøj kommune Byråd – vedr ØKV II/Syd

Man skal åbenbart rykke kommunen for at få svar. Da de modtog vores rykker, så skete der noget. I løbet af en dag fik de samlet en række svar. Men hvorfor …. …. er det nødvendigt at rykke. Kommunen bør til enhver tid svare på spørgsmål fra interesserede og engagerede borgere, i stedet for at “glemme at svare”, for det giver et forkert indtryk.

Du kan læse svarere her.

Her er nogle bemærkninger til svarbrevet.

Bestyrelsen noterer sig, at borgmesteren åbenbart mener, at byrådet var godt informeret, men vurderet ud fra deres ansigtstræk, da spørgsmålene blev læst op til byrådsmødet, så er historien en anden.

Det er også noteret at rækkehusene IKKE kan blive bygget førend støjvold etape 2 er færdig. Dvs støjvold fra Ishøj Stationsvej og ned til der, hvor den nuværende støjvold ender. Se svar til punkt 3.
Men det efterlader et meget RELEVANT spørgsmål, som kommunen stadig ikke har taget stilling til: HVAD sker der med det tilbageværende hul, dvs fra hvor støjvolden i dag ender og HELT ned til Greve kommune grænse. Hvornår bliver bygget?
Uden den er der stadig MEGEN støj i området, både for eksisterende borgere samt for kommende borgere i nye bebyggelser.

Kommunen indrømmer at i deres støjberegning, da er der ikke taget højde for andet motorvejsstøj. Se svar til punkt 4.

Endelig er det rart at kommunen erkender deres fejl. Se svar til punkt 9, vedr tvangssammenlægning af grundejerforeninger.

Bestyrelsen holder fortsat øje med kommunen og følger op hvor påkrævet.

NOTE: Opdateret 4 februar.

Hvad sker der for Ishøj Byråd? Hvorfor svarer de ikke på vores spørgsmål?

Bestyrelsen for Ørnekærgård grundejerforening stillede den 7 januar, 2020, på Ishøj kommunes byrådsmøde, en række spørgsmål vedrørende punkt 9, “Endelig vedtagelse af lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg 10, Ørnekærs Vænge Syd”. Bestyrelsen blev lovet svar efterfølgende, da borgmesteren ikke mente der var tid til at besvare alle spørgsmålene på selve mødet.

Vi har nu ventet i 3 uger og intet hørt. Hvorfor kan man jo kun gisne over, men en nær tanke er om der er noget at skjule?

Derfor har vi rykket Ishøj Byråd og kommune for svar. Brevet kan ses her.

Vi vender tilbage når vi får svar eller må rykke igen.