Fjernvarme tilkendegivelse

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme, så er første trin at du skal tilkendegive denne interesse.

Første trin er således uforpligtende, så skulle du senere fortryde så er dette muligt.

Bestyrelsen er ikke bekendt med deadline for dette, så jo før jo bedre hvis du er interesseret. Du tilkendegiver din interesse via dette link.

Fjernvarme

Der er stillet spørgsmål mht fjernvarme for Ørnekærs Vænge.

Dette er et område som bestyrelsen ikke har indsigt i. Derfor opfordres hver enkelt borger til at holde sig orienteret via diverse kanaler.

Det kan eks. være:

Mvh Bestyrelsen

Opfølgning på Planklagenævnets afgørelse om ØKV Syd/II med Ishøj Byråd

Da vi intet har hørt fra Ishøj kommune mht Planklagenævnets afgørelse, der på flere punkter er til grundejerforeningens fordel, så må vi jo selv konfrontere Ishøj byråd.

Vi har derfor indsendt spørgsmål til byrådsmødet den 1 februar. I kan læse brevet her.

Hvis du har lyst, så kan du følge med i byrådsmødet, via den direkte transmission på TV Ishøjs Youtube kanal.

Afgørelse fra Planstyrelsen vedrørende lokalplan og Kommuneplantillæg (ØKV II)

I oktober 2019 fremsendte Grundejerforeningen en klage til Planklagenævnet vedrørende Ishøj Kommunes udarbejdelse af Lokalpklan 1.88 og Kommuneplantillæg 10, som begge er udarbejdet med henblik på etablering af bl.a. Boverian bebyggelsen i Ørnekærs Vænge II.

Planklagenævnet har (langt om længe) afgjort grundejerforeningens klagesag om den utilstrækkelige vurdering af de miljømæssige forhold ved Ørnekærs Vænge Syd (Bovieran byggeriet og de nye rækkehuse) i lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg nr. 10. Formelt afgør Planklagenævnet, at Ishøj Kommunes beslutning om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering, men blot at udføre en miljøscreening er ugyldig. Dermed bliver lokalplanen 1.88 og kommuneplantillægget ugyldige.

Afgørelsen en meget detaljeret. Den fylder 18 sider, og grundejerforeningen har langt fra fået medhold i alle klagepunkter. Men bestyrelsen anser det for væsentligt, at alle de protester, som vi fremkom med under planprocessen, ikke har været forgæves, selvom kommune prøvede at “feje dem af bordet”. Pga de mange detaljer så vil vi i bestyrelsen bruge nogen tid på nærmere gennemgang.

Bestyrelsen afventer nu spændt, hvordan Ishøj Kommune vil håndtere afgørelsen, og vi følger naturligvis op på sagen når nyt foreligger.

Som konsekvens af, at grundejerforeningen har fået delvis medhold i klagen, er klagegebyret på kr. 1.800 returneret.

Klik på hhv. ”afgørelsen” og ”bilag” for at læse dokumenterne, søg efter tidligere artikler for at finde forudgående korrespondance.

Mvh Bestyrelsen

Pop-up vaccinationssteder i uge 34 og 35

I relation til COVID-19 og vaccinationer, så har Ishøj kommune bedt de enkelte grundejerforeninger om at hjælpe med at sprede følgende informationer.

Kære alle bolig- og grundejerforeninger

Region Hovedstaden og Ishøj Kommune har indgået en aftale om Pop-up vaccinationssteder i uge 34 og 35. Vaccinationsplanen er vedhæftet. Regionen står for vaccinationsprocessen, mens kommunen bidrager med informationsmateriale til borgerne samt ansvaret for at stille faciliteter til rådighed.

De udkørende vaccinationsteams vil bl.a. besøge Kulturium, Next, tre øvrige kommunale driftssteder – herunder en skole, to beboerhuse, og den tyrkiske samt den pakistanske moské.

Ishøj Kommune har yderligere en dialog med Region Hovedstaden samt vaccinationsstederne om muligheden for revaccination samme tid og samme sted 4 uger efter (dvs. uge 38-39 og evt. 40).

Vi håber, at I vil være behjælpelige med at sprede det gode budskab, se vedhæftet

Ishøj Sø – hvad sker der?

Ishøj Forsyning har været i gang med oprensningsarbejde af Ishøj Sø i ganske lang tid.
Der er en række geotubes, der er fyldt med opsamlet slam, og det lader til at kommunen nu er ved at fylde jord oven på disse geotubes.

Vi følger op på dette og spørger kommunen om, der er risiko for vores grundvand da vi ikke ønsker en miljøsag vedrørende dette.

Transparens er vigtigt, og derfor håber vi, at Ishøj Kommune kommer med gode svar, der er understøttet af fakta og ikke blot en “historie”. Rent grundvand er vigtigt for os alle nu og i fremtiden.

Du kan læse vores brev her.