Spørgsmål til Byrådsmøde

Vi fremførte spørgsmål på byrådsmøde d. 30. januar 2024 angående manglende færdiggørelse af støjvoldsprojektet, herunder støjsluse.

I kan læse teksten her.

På byrådsmødet blev besluttet at der skulle afholdes møde med forvaltningen absolut hurtigst muligt for at undgå misforståelser fremover.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen