Støjvold – brev til kommunen om møde

Vi har på vegne af grundejerforeningen bedt om møde med kommunen vedrørende støjvolden.

Vi er ikke tilfredse med kommunens feedback på vores høringssvar og vi vil også følge op på de løfter borgmesteren gav på borgermødet den 18 januar.

Se brevet til kommunen her.