Kommunen og støjvold – oplæg til møde

Den 17 august, 2018 sendte bestyrelsen et brev til Ishøj borgmester og Byrådet. Det var oplæg til et møde, som blev holdt 10 september. Agendaen var:

  • Kommunens håndtering af vores høringssvar i høringsnotatet
  • Hvordan har kommunen håndteret borgmesterens løfte på borgermødet 18. jan. om at kommunen ville se på, om fase 1 fortsat skal omfatte strækningen nord for Ishøj Stationsvej
  • Oplysninger om fornyede støjmålinger i sommeren 2018, jf. stigningen i trafik-mængden siden 2014. Hvordan har kommunen håndteret Grønt Forums brev herom til Klima- og Miljøudvalget?
  • Involvering af grundejerforeningerne langs motorvejen. Indkaldelse var lovet inden sommerferien 2018, men er endnu ikke sendt.
  • Gennemførelse af borgermøde i forbindelse med udbudsrunden, jf. referat af møde i Grønt Forum 19. april.
  • Aktindsigt i støjvoldsprojektets økonomi

Se hele brevet her.

Resume af mødet findes her.