I ønskes alle et godt nytår

På vegne af Ørnekærgård grundejerforening vil bestyrelsen gerne ønske alle et rigtig godt nytår. Vi ser frem til mere støjvold og antennesnak i 2019 samt andre spændende emner.

Husk at du meget gerne må stille op som bestyrelsesmedlem på den kommende generalforsamling (26 februar, 2019). Vi mangler stadig et bestyrelsesmedlem og en suppleant.