En lille note vedr. GIGABIT

Som flere nok har set, så har GIGABIT puttet et flyer i vores postkasser, med både forkert tid/dato og by samt andre småfejl. God start … … (hmm – tanke prikker)

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at vi ikke er involveret i dette.

Bestyrelsen har dog været repræsenteret på informationsmøde vedrørende fibernet til området. Her er nogle få noter fra mødet, så på ingen måde fyldestgørende. Bemærk at det er op til hver enkelt selv at drage konklusioner.

  • Umiddelbart skal man i første omgang bibeholde sin normale leverandør af TV, da firmaet GIGABIT ikke er klar med TV pakker endnu.
  • Informationerne har ikke indeholdt revolutionerende nyt i forhold til alle kendtinformation, og det er derfor op til hver enkelt grundejer at træffe en beslutning.
  • De tilbyder ingen Firewall, da de ikke mener det er deres opgave
  • Vi er heller ikke i besiddelse af anden information som anfører at nuværende kabel løsning vil være udtjent indenfor en kort årrække.