Høringssvar for Ørnekærs Vænge II/Syd

Så er fristen for høringssvar ovre.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Ørnekærgård har også afgivet høringsvar, faktisk 2 styk. Se dem her.

Klik her for “Høringssvar fra Grf. Ørnekærgård om lokalplanforslag 1.88

Klik her for “Høringssvar fra Grf. Ørnekærgård om forslag til kommuneplantillæg nr. 10“.

Mvh
Bestyrelsen