Hvad sker der for Ishøj Byråd? Hvorfor svarer de ikke på vores spørgsmål?

Bestyrelsen for Ørnekærgård grundejerforening stillede den 7 januar, 2020, på Ishøj kommunes byrådsmøde, en række spørgsmål vedrørende punkt 9, “Endelig vedtagelse af lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg 10, Ørnekærs Vænge Syd”. Bestyrelsen blev lovet svar efterfølgende, da borgmesteren ikke mente der var tid til at besvare alle spørgsmålene på selve mødet.

Vi har nu ventet i 3 uger og intet hørt. Hvorfor kan man jo kun gisne over, men en nær tanke er om der er noget at skjule?

Derfor har vi rykket Ishøj Byråd og kommune for svar. Brevet kan ses her.

Vi vender tilbage når vi får svar eller må rykke igen.