Så fik vi svar fra Ishøj kommune Byråd – vedr ØKV II/Syd

Man skal åbenbart rykke kommunen for at få svar. Da de modtog vores rykker, så skete der noget. I løbet af en dag fik de samlet en række svar. Men hvorfor …. …. er det nødvendigt at rykke. Kommunen bør til enhver tid svare på spørgsmål fra interesserede og engagerede borgere, i stedet for at “glemme at svare”, for det giver et forkert indtryk.

Du kan læse svarere her.

Her er nogle bemærkninger til svarbrevet.

Bestyrelsen noterer sig, at borgmesteren åbenbart mener, at byrådet var godt informeret, men vurderet ud fra deres ansigtstræk, da spørgsmålene blev læst op til byrådsmødet, så er historien en anden.

Det er også noteret at rækkehusene IKKE kan blive bygget førend støjvold etape 2 er færdig. Dvs støjvold fra Ishøj Stationsvej og ned til der, hvor den nuværende støjvold ender. Se svar til punkt 3.
Men det efterlader et meget RELEVANT spørgsmål, som kommunen stadig ikke har taget stilling til: HVAD sker der med det tilbageværende hul, dvs fra hvor støjvolden i dag ender og HELT ned til Greve kommune grænse. Hvornår bliver bygget?
Uden den er der stadig MEGEN støj i området, både for eksisterende borgere samt for kommende borgere i nye bebyggelser.

Kommunen indrømmer at i deres støjberegning, da er der ikke taget højde for andet motorvejsstøj. Se svar til punkt 4.

Endelig er det rart at kommunen erkender deres fejl. Se svar til punkt 9, vedr tvangssammenlægning af grundejerforeninger.

Bestyrelsen holder fortsat øje med kommunen og følger op hvor påkrævet.

NOTE: Opdateret 4 februar.