Begæring om aktindsigt i dialog mellem Ishøj kommune og Miljøstyrelsen vedrørende ØKV II/Syd

Ishøj kommune har haft en dialog med Miljøstyrelsen vedrørende ØKV II/Syd, og den har bestyrelsen nu bedt om aktindsigt i.

Vi ønsker at få klarhed over den kommunikation, der har været, og således at alle beslutninger er foretaget på et fuldstændigt grundlag.

Brev om aktindsigt kan se her.