Nu starter arbejdet med ØKV II/ Syd

Bestyrelsen har i dag snakket med ansatte fra Sjælsø Gruppen vedr byggeriet på ØKV II/Syd. Dette skete da Sjælsø var ude at besigtige grunden mhp kommende opstart.

Sjælsø sagde, at de starter på mandag (2. marts), og første opgave er at arbejde med jorden. Dette vil betyde nogen transport på vores i forvejen små veje. Der vil også blive opsat skurevogne, hvor bl.a. Sjælsø vil være tilgængelige. Byggeriet er planlagt til at være færdig SEP 2021, og jf. Sjælsø er det både Boverian byggeriet og rækkehusene.

Det er bygherren (Boverian), som skal melde ud, at byggeriet starter og forhåbentligt informere mere undervejs. Vi kan kun håbe, at de når at informere beboerne i Ørnekærs Vænge, inden byggeriet starter.