Info om bestyrelsen og regnskab 2020

Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Ahmad El-Wali har valgt at trække sig fra bestyrelsen. I stedet er suppleant Tina Aydemir indtrådt. Bestyrelsesoversigten på Ørnekærgård.dk er opdateret.

Mht regnskabet for 2020 så ser vi ind i et underskud. Foreningens indtægter er baseret på gebyrer i forbindelse med ejerskifter. Vi kan på nuværende tidspunkt se, at der næppe kommer det antal ejerskifter, som regnede med, da vi fremlagde 2020-budgettet på generalforsamlingen 3. marts. Bestyrelsen forventer, at foreningen selv med en stram styring af udgifterne vil få et underskud i 2020 i området 1.000 kr.

Mvh
Bestyrelsen