Nyt om støjvolden – fase 2

Grundejerforeningen Ørnekærgård har været til møde med Ishøj kommune vedr. Støjvolden fase 2.

Der er 2 filer vedhæftet til dette indlæg.
Første fil er kommunens materiale de viste på dagen.
Den anden fil er bestyrelsens opsummering af mødet. 

Som man kan læse sig til er der stadig en række åbne og uafklarede spørgsmål, og nye aktiviteter der spiller ind. Som eks.:

  • Etape 3. Hvornår kommer den og hvordan skal den støjvold bygges?
  • Hvis fly-over udvides, hvordan sikres det så, at beboere i Ørnekærs Vænge ikke bliver generet af den ekstra støj, der kommer.

Læs opsummeringen og få indsigt i nuværende status.