Ishøj Fællesantenne

Forbrugerinfo:

Som optakt til salget af Ishøj Fællesantenne har byrådet prækvalificeret to mulige købere af fællesantennen. Det er Stofa og Ishøj Ny Antenneforening. Brugerrådet har oplyst, at det har udarbejdet en vurdering af de to mulige købere i et notat til byrådets Økonomi- og Planudvalg. Det kan I se på  
https://ishoj.dk/sites/default/files/files/Brugerr%C3%A5d_Notat%20om%20pr%C3%A6kvalificerede.pdf .