Byrådsmøde 1 DEC’20 – ØKV II/Syd og fortove

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørnekærgård overværede byrådsmødet d. 1. december. I får hermed et referat af vores oplevelse.

Baggrunden var, at vi havde fremsendt to spørgsmål skriftligt, og til besvarelse i forbindelse med spørgetiden under den åbne del af byrådsmødet.

Ved spørgetidens start, blev der fra Borgmesterens side spurgt om der var spørgsmål til byrådet.

Da der ikke fra salen blev stillet spørgsmål, erklærede Borgmesteren at den åbne del af byrådsmødet kunne starte. Efter en protest, hvor det blev fremført, at der var fremsendt spørgsmål i skriftlig form, opstod der lidt panik. Det lykkedes at finde brevet fra os, hvorefter Borgmesteren kunne påbegynde oplæsning af fremsendte spørgsmål til byrådsmødet. Man kan her undre sig at borgmesteren ikke er bedre forberedt, eller måske ønskede han ikke at svare på spørgsmålene? De må stå hen i de uvisse.

Foreningens spørgsmål var omkring manglende fortov i området samt omkring start af byggeri af rækkehuse ved Boverian byggeriet.  Brev med spørgsmål kan læses her.

Efter oplæsning af det første spørgsmål omkring opstart af rækkehus byggeriet ved Boverian, opstod der forvirring. Efter intern diskussion mellem borgmesteren og embedsmændene blev der ”opfundet et til lejligheden” svar. Oprindeligt havde Borgmesteren og den tekniske direktør kommunikeret at byggeriet af rækkehusene først kunne startes op EFTER at støjvolden var anlagt (læs ”færdig”). Men de trak nu i land og sagde, at der skulle i stedet have stået, ”at boligerne først kan tages i brug når byggeriet af støjvolden og dermed krav til støj i området er opfyldt.”. Afslutningsvis blev anført at foreningen efterfølgende vil få et udførligt svar på spørgsmålet.

 Til spørgsmålet omkring manglende og utilstrækkelige fortove i Ørnekærs Vænge, var borgmesterens svar, ”der er generelt smalle fortove i området, og såfremt der ikke er plads på fortovet, må man gå ud på vejen, hvor der er plads”.

Vi finder dette svar uhyre respektløs, og på ingen måde seriøst. Vi oplever ofte, at personer med barnevogne samt de, som er dårligt gående, og flere, er nødt til at gå ude på vejen. Dette skyldes bl.a. at man ikke med barnevogn eller rollator kan passere trappetrinene, hvis man skal op til busstoppestedet. Og vejen må tages i brug, da der ikke findes fortov på stykket af Ishøj Søvej mellem stamvejen til Ørnekærs Vænge og lysreguleringen.

Der er i forvejen problemer med høj hastighed på vejene i området, og pt er der mange lastbilder og anden transport pga. Boverian og rækkehuse byggeriet, og snart vil der i en længere periode være endnu flere lastbiler, ifm. udvidelse af støjvolden. Her skal skolebørn, familier med barnevogne og vanskeligt gående kæmpe m.fl. kæmpe om pladsen. Vi må konstatere, at svage trafikale grupper ikke har byrådets interesse, og at sikkerhed ikke har fokus i Ishøj Kommune.

I tillæg til svar fra Borgmesteren, blev det oplyst, at vi vil få et skriftligt udførligt svar senere. I dette brev anføres det at nuværende fortov kan udvides. Men om der er vilje til det er uafklaret. Kommunen benytter allé træerne som undskyldning og siger, at de ikke kan tåle anlæggelse af et fortov. Generelt giver dette brev udtryk for manglende indsigt i træer og uvilje mod mere fortov. Det ville være bedre hvis kommunen svarede åbent og ærligt og indgik i dialog med beboerne i området.

Senere på byrådsmødet var der et punkt, der omhandler etablering af en ny sti mellem banelegemet og industri bygningerne langs Industrivangen. Stien skal forsynes med ekstra belysning for at forøge sikkerheden. Begrundelsen var her ”et behov for at sikre de lette trafikanter bedre i området”.

Projektet blev kraftig promoveret af gruppeformanden fra socialdemokratiet, Jonna Stark. Projektet med den nye sti havde sagsnummer 291, og blev godkendt på byrådsmødet.

Det er desværre skræmmende at konstatere, at bor der en politiker i området, så er kassen åben. Dette på trods af, at der i pågældende områder er brede fortove på begge sider af vejen. Man hører til tider politikere undres over, at der er manglende tillid mellem det politiske system og befolkningen.

Hvorfor er vi i den situation, at vi skal stille spørgsmål ved politikeres og embedsfolkets troværdighed?

Det kan vi ikke løse, men vi fortsætter med at stille spørgsmål, til udmeldinger fra kommunen og Borgmesteren, hvis de ikke giver mening.
Og her kan I læse de spørgsmål bestyrelsen har stillet til byrådsmødet 5 januar.

I kan se video fra byrådsmødet her.

Med venlig hilsen Formanden