Afgørelse fra Planstyrelsen vedrørende lokalplan og Kommuneplantillæg (ØKV II)

I oktober 2019 fremsendte Grundejerforeningen en klage til Planklagenævnet vedrørende Ishøj Kommunes udarbejdelse af Lokalpklan 1.88 og Kommuneplantillæg 10, som begge er udarbejdet med henblik på etablering af bl.a. Boverian bebyggelsen i Ørnekærs Vænge II.

Planklagenævnet har (langt om længe) afgjort grundejerforeningens klagesag om den utilstrækkelige vurdering af de miljømæssige forhold ved Ørnekærs Vænge Syd (Bovieran byggeriet og de nye rækkehuse) i lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg nr. 10. Formelt afgør Planklagenævnet, at Ishøj Kommunes beslutning om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering, men blot at udføre en miljøscreening er ugyldig. Dermed bliver lokalplanen 1.88 og kommuneplantillægget ugyldige.

Afgørelsen en meget detaljeret. Den fylder 18 sider, og grundejerforeningen har langt fra fået medhold i alle klagepunkter. Men bestyrelsen anser det for væsentligt, at alle de protester, som vi fremkom med under planprocessen, ikke har været forgæves, selvom kommune prøvede at “feje dem af bordet”. Pga de mange detaljer så vil vi i bestyrelsen bruge nogen tid på nærmere gennemgang.

Bestyrelsen afventer nu spændt, hvordan Ishøj Kommune vil håndtere afgørelsen, og vi følger naturligvis op på sagen når nyt foreligger.

Som konsekvens af, at grundejerforeningen har fået delvis medhold i klagen, er klagegebyret på kr. 1.800 returneret.

Klik på hhv. ”afgørelsen” og ”bilag” for at læse dokumenterne, søg efter tidligere artikler for at finde forudgående korrespondance.

Mvh Bestyrelsen