Fjernvarme

Der er stillet spørgsmål mht fjernvarme for Ørnekærs Vænge.

Dette er et område som bestyrelsen ikke har indsigt i. Derfor opfordres hver enkelt borger til at holde sig orienteret via diverse kanaler.

Det kan eks. være:

Mvh Bestyrelsen