INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts 2023, kl 19.00 på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2022
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
  1. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer for 2023 og dernæst forslag til budget for samme periode.
 6. Forslag fra medlemmerne
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Allan Iskov – Eskebæk nr. 166            (modtager ikke genvalg)
  2. Henrik Kjølberg            nr. 14              (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af ny suppleant for 2 år
   Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde kandidatur hurtigst muligt.
 9. Valg af revisor
  1. Allan Uttenthal nr 66 (villig til genvalg, 2 år)
 10. Valg af revisorsuppleant
  1. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen