Brev fra Vejdirektoratet vedrørende udvidelse af motorvejen.

Vejdirektoratet har udsendt et informationsbrev vedrørende udvidelse af motorvejen.

I brevet findes links der henviser til yderligere information omkring projektet.

Desuden afholdes der informationsmøde omkring projektet nede i Brohuset. Nærmere information omkring tidspunkt og dato fremgår af brevet.

Vi får nu rykket motorvejen tættere på området, samtidig med, at vi må forvente øget trafik i fremtiden.

Alt dette giver yderligere støjbelastning af området, hvilket vi ikke har behov for.

Seneste støjdæmpende tiltag i form af udbygning af støjvolden, fik Ishøj Kommune aldrig fuldført.

Der er således absolut behov for at man er opmærksomme og møder frem til informationsmødet.

Bestyrelsen vil naturligvis følge sagen tæt.

Brev fra Vejdirektoratet kan i læse her