Delvist svar på vores anmodning om aktindsigt dateret og brev til Ishøj Byråd dateret 27. nov. 2023. Du kan læse den delvise bevarelse nedenstående.

Vi gør opmærksom på, at vi pt ikke har haft ressourcer til at gennemgå det omfattende materiale. Desuden mangler der stadigvæk svar på spørgsmål rejst under byrådsmødet.

Materiale kan i læse her