Grundejerforeningen

Hvis dokumenter ikke er tilgængelige fra denne side via link, så spørg bestyrelsen om en kopi. Dette gøres via denne email:   info@ørnekærgård.dk

Henvendelser vedrørende mæglerforespørgsler rettes til Formanden på email: viggo.petersen72@gmail.com

Ræk ud til bestyrelsen for at få de seneste vedtægter.

Ræk ud til bestyrelsen for at få de seneste kontingent og gebyr oversigt.

Følg dette link for at læse mere om hvordan vi behandler data for grundejerforeningens medlemme.