Støjvold – Borgermøde & Høringssvar

Den 18 januar afholdte Ishøj kommune borgermøde om støjvolden langs motorvejen. Der er frist for høringssvar 2 februar. Se mere om støjvolden her.

Der blev givet 3 indlæg. Præsentationerne for disse kan du se herunder:

I bestyrelsen arbejder vi på grundejerforeningens høringssvar, men vi opfordrer alle medlemmer til at sende egne høringssvar med egne individuelle synspunkter, da disse kan være svære at få dækket i grundejerforeningen høringssvar.

Er du i tvivl om hvordan høringssvar skal afgives, da læs mere i dette dokument.

Hermed nem adgang til siden hvorfra høringssvaret skal indgives (ikke længere aktivt).

TV-Ishøj var til borgermødet. Du kan se deres indslag her.

Brev Ishøj kommune – flere emner

Tilbage i 2016 sendte grundejerforeningen et brev til Ishøj kommune for oplæg til møde og få styr på diverse emner. Det vedrører bl.a.:

  • Ny bebyggelse
  • Vedligeholdelse af veje og grønne arealer

Se brevet her.

Møde blev afholdt i februar 2017, og efterfølgende kom nogle svar/mere feedback fra Ishøj kommune. Dog ikke særligt detaljerede eller præcise svar, og derfor sendte grundejerforeningen et nyt brev som opfølgning samt nye emner. Dette blev sendt i december 2017. Nye emner er bl.a.

  • Støj
  • Vandforsyning
  • Fællesantenne.

Se brevet her.

Godt Nytår

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer samt alle andre beboere i Ørnekærs Vænge et rigtig godt nytår.

    

Hjemmeside opdateret

Så er grundejerforeningen Ørnekærgårds hjemmeside opdateret.

Nu er tidligere kommunikation og materiale fra Ishøj Kommune tilgængeligt.
Årene 2015 til 2010 findes her

Info fra Ishøj Kommune (flytning af mandskabsskure)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget information fra Ishøj Kommune, at man påbegynder nedbrydning og flytning af mandskabsskurene der er placeret ved Ørnekærs Vænge.

Det er firmaet Hocherup der skal udføre arbejdet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ørnekærgård Grundejerforening

Info fra Ishøj Kommune (flytning af mandskabsskure)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget information fra Ishøj Kommune, at man påbegynder nedbrydning og flytning af mandskabsskurene der er placeret ved Ørnekærs Vænge.

Det er firmaet Hocherup der skal udføre arbejdet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ørnekærgård Grundejerforening

Info fra Ishøj Kommune (Beplantning)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Vi er blevet orienteret fra Ishøj Kommune, at de nu påbegynder udskiftning af beplantning på de to veje i Ørnekærs Vænge, hvor det endnu ikke er sket.

  • Vej med numrene 62 -100: Får ny beplantning, crataegus prunifolia ”splendens” (højstammet tjørn)
  • Vej med numrene 102-136: Får ny beplantning, Malus hybrid Street Parade (paradisæble)

Beplantning sker kun i den ene side af vejen og på modsat side af gadelygter.

Træerne bliver først plantet til november, men Ishøj Kommunes medarbejdere laver det forberedende arbejde nu.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ørnekærgård Grundejerforening