Brev fra Vejdirektoratet vedrørende udvidelse af motorvejen.

Vejdirektoratet har udsendt et informationsbrev vedrørende udvidelse af motorvejen.

I brevet findes links der henviser til yderligere information omkring projektet.

Desuden afholdes der informationsmøde omkring projektet nede i Brohuset. Nærmere information omkring tidspunkt og dato fremgår af brevet.

Vi får nu rykket motorvejen tættere på området, samtidig med, at vi må forvente øget trafik i fremtiden.

Alt dette giver yderligere støjbelastning af området, hvilket vi ikke har behov for.

Seneste støjdæmpende tiltag i form af udbygning af støjvolden, fik Ishøj Kommune aldrig fuldført.

Der er således absolut behov for at man er opmærksomme og møder frem til informationsmødet.

Bestyrelsen vil naturligvis følge sagen tæt.

Brev fra Vejdirektoratet kan i læse her

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts 2023, kl 19.00 på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2022
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ingen.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
  1. Forslag til fastlæggelse af kontingent og gebyrer for 2023 og dernæst forslag til budget for samme periode.
 6. Forslag fra medlemmerne
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Allan Iskov – Eskebæk nr. 166            (modtager ikke genvalg)
  2. Henrik Kjølberg            nr. 14              (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af ny suppleant for 2 år
   Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde kandidatur hurtigst muligt.
 9. Valg af revisor
  1. Allan Uttenthal nr 66 (villig til genvalg, 2 år)
 10. Valg af revisorsuppleant
  1. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Opfølgning på Planklagenævnets afgørelse om ØKV Syd/II med Ishøj Byråd – igen

Så er der gået et år siden Ishøj Byråd sagde følgende: “Der igangsættes nu et arbejde med at få miljøvurderet kommunens planer i området.

Læs hele deres oprindelige svar her.

På trods af flere opfølgninger og vage svar retur om at det snart vil ske (formuleret forskelligt hver gang), så er intet sket.

Derfor stiller vi spørgsmål til Ishøj Byråds spørgetid på deres møde 7 februar. Brevet kan du læse her.

Afhentning af juletræ

Det lader til at Vestforbrænding ikke har lagt dato frem for afhentning af juletræ.

Vi har været i kontakt med dem og det oplyser at de afhentes den 3. tirsdag i januar, og dvs den tirsdag d. 17. januar.

Glædelig jul

Alle medlemmer af Ørnekærgård ønskes af bestyrelsen en rigtig glædelig jul.

Glædelig jul

Vi gør som sædvanlig opmærksom på, at du som medlem af grundejerforeningen har mulighed for at blive medlem af bestyrelsen. Henvend dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne 🙂

Se hvem det er her.

Kom og vær med

Spørgsmål til Byrådet i deres spørgetid 6 december

Vi fulgte op på aktiviteter der pågår i Ishøj kommune og hvor vi tidligere har været aktive. Dette for at sikre at kommunen gør det de skal og ikke “glemmer” noget.

Vi spurgte ind til følgende emner:

 • Måling af støjbelastning
 • Beplantningsplan
 • Genetablering af legeplads
 • Støjafskærmning på “fly-over”
 • Støjafskærmningen ved Baldersbækkens underføring
 • Oplevelse af støj

Du kan se vores spørgsmål her.

Og her er kommunens svar.

Det viser at vi i den grad skal følge op på hvordan Sweco og Kommunen tolker på resultaterne. Fra os der bor i området, så er den reelle opfattelse at støjen ikke er blevet mindre.

Og vi skal holde kommunen i ørerne mht de opgaver som Vejdirektoratet nu har ejerskab af.

Så stay tuned 🙂

Fjernvarme tilkendegivelse

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme, så er første trin at du skal tilkendegive denne interesse.

Første trin er således uforpligtende, så skulle du senere fortryde så er dette muligt.

Bestyrelsen er ikke bekendt med deadline for dette, så jo før jo bedre hvis du er interesseret. Du tilkendegiver din interesse via dette link.