Spørgsmål til Byrådet i deres spørgetid 6 december

Vi fulgte op på aktiviteter der pågår i Ishøj kommune og hvor vi tidligere har været aktive. Dette for at sikre at kommunen gør det de skal og ikke “glemmer” noget.

Vi spurgte ind til følgende emner:

  • Måling af støjbelastning
  • Beplantningsplan
  • Genetablering af legeplads
  • Støjafskærmning på “fly-over”
  • Støjafskærmningen ved Baldersbækkens underføring
  • Oplevelse af støj

Du kan se vores spørgsmål her.

Og her er kommunens svar.

Det viser at vi i den grad skal følge op på hvordan Sweco og Kommunen tolker på resultaterne. Fra os der bor i området, så er den reelle opfattelse at støjen ikke er blevet mindre.

Og vi skal holde kommunen i ørerne mht de opgaver som Vejdirektoratet nu har ejerskab af.

Så stay tuned 🙂

Fjernvarme tilkendegivelse

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme, så er første trin at du skal tilkendegive denne interesse.

Første trin er således uforpligtende, så skulle du senere fortryde så er dette muligt.

Bestyrelsen er ikke bekendt med deadline for dette, så jo før jo bedre hvis du er interesseret. Du tilkendegiver din interesse via dette link.

Fjernvarme

Der er stillet spørgsmål mht fjernvarme for Ørnekærs Vænge.

Dette er et område som bestyrelsen ikke har indsigt i. Derfor opfordres hver enkelt borger til at holde sig orienteret via diverse kanaler.

Det kan eks. være:

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 2022 – 2. marts 2022

Så nærmer vi os datoen for årets generalforsamling, som er 2. marts 2022 kl 19.00. Det er som altid på Vibeholmskolen i lokale 28 (det gamle sanglokale).

Indkaldelsen er distribueret i medlemmernes postkasser, og herunder finder du/I link til det materiale der henvises til i indkaldelsen.

Årsrapport 2021
Forslag til vedtægtsændringer
Forklaring til vedtægtsændringer
Gebyrer og kontingent
Budget 2022

Og på aftenen skal der vælges ny suppleant til bestyrelsen. Vi håber at der er mindst én som viser interesse herfor. I så fald giv gerne besked til bestyrelsen hurtigst muligt.

Opfølgning på Planklagenævnets afgørelse om ØKV Syd/II med Ishøj Byråd

Da vi intet har hørt fra Ishøj kommune mht Planklagenævnets afgørelse, der på flere punkter er til grundejerforeningens fordel, så må vi jo selv konfrontere Ishøj byråd.

Vi har derfor indsendt spørgsmål til byrådsmødet den 1 februar. I kan læse brevet her.

Hvis du har lyst, så kan du følge med i byrådsmødet, via den direkte transmission på TV Ishøjs Youtube kanal.

Godt nytår

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer i Ørnekærgård et rigtig godt 2022, og tak for det forgangne år.

Afgørelse fra Planstyrelsen vedrørende lokalplan og Kommuneplantillæg (ØKV II)

I oktober 2019 fremsendte Grundejerforeningen en klage til Planklagenævnet vedrørende Ishøj Kommunes udarbejdelse af Lokalpklan 1.88 og Kommuneplantillæg 10, som begge er udarbejdet med henblik på etablering af bl.a. Boverian bebyggelsen i Ørnekærs Vænge II.

Planklagenævnet har (langt om længe) afgjort grundejerforeningens klagesag om den utilstrækkelige vurdering af de miljømæssige forhold ved Ørnekærs Vænge Syd (Bovieran byggeriet og de nye rækkehuse) i lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg nr. 10. Formelt afgør Planklagenævnet, at Ishøj Kommunes beslutning om ikke at gennemføre en egentlig miljøvurdering, men blot at udføre en miljøscreening er ugyldig. Dermed bliver lokalplanen 1.88 og kommuneplantillægget ugyldige.

Afgørelsen en meget detaljeret. Den fylder 18 sider, og grundejerforeningen har langt fra fået medhold i alle klagepunkter. Men bestyrelsen anser det for væsentligt, at alle de protester, som vi fremkom med under planprocessen, ikke har været forgæves, selvom kommune prøvede at “feje dem af bordet”. Pga de mange detaljer så vil vi i bestyrelsen bruge nogen tid på nærmere gennemgang.

Bestyrelsen afventer nu spændt, hvordan Ishøj Kommune vil håndtere afgørelsen, og vi følger naturligvis op på sagen når nyt foreligger.

Som konsekvens af, at grundejerforeningen har fået delvis medhold i klagen, er klagegebyret på kr. 1.800 returneret.

Klik på hhv. ”afgørelsen” og ”bilag” for at læse dokumenterne, søg efter tidligere artikler for at finde forudgående korrespondance.

Mvh Bestyrelsen