Generalforsamling 2022

Så er datoen for Ørnekærgårds generalforsmaling 2022 sat. Det er:

  • Onsdag 2. marts (2022) og med start kl 19:00.

I rette tid vil der kommen en agenda.

Generalforsamling 2021 – på tirsdag (14 september)

Kære alle medlemmer af grundejerforeningen Ørnekærgård.

Vi gør opmærksom på, at generalforsamlingen finder sted på tirsdag den 14. september kl. 19:00. Det afholdes som sædvanligt på Vibeholmskolen, men i år sker det i festsalen.

Vi har tidligere meldt ud, at vi gerne så at folk tilmeldte sig pga Corona situationen, men nu da alle restriktioner er hævet, så er der åbent for, at du kan komme til generalforsamlingen uden at være forhåndstilmeldt. Selvom restriktionerne er hævet, så sørger vi stadig for god afstand mellem stolene.

Vi ser frem til at se dig/jer på tirsdag.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Så skulle du/I gerne have modtaget en indkaldelse til generalforsamlingen for året 2020 i postkassen. Generalforsamlingen er jo grundet Corona skubbet til senere på året, og som tidligere meldt ud afholdes det tirsdag 14 september, kl 19:00 på Vibeholmskolen i festsalen.

Da vi går mod mere digital og bæredygtig indkaldelse, så har vi i år kun printet en side og det tilhørende materiale kan findes på hjemmesiden. Du finder materialet her:

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer vi har nu fastlagt en dato for 2021 generalforsamlingen. Datoen er:

  • Tirsdag 14 september 2021 kl. 19:00

Vi har booket Festsalen på Vibeholmskolen, således vi kan overholde eventuelle afstandskrav.
Skulle situationen ændre sig når vi kommer nærmere den 14 september, så skriver på hjemmesiden om eventuelle tiltag.

Pga. Corona så anbefaler vi, at du/I tilmelder jer, således at vi kan holde styr på antallet. Send din tilmelding til mail “info@ørnekærgård.dk” og angiv dit husnummer samt antal der kommer.
Er du ikke fuldt vaccineret, så sørg for at have en negativ test inden du møder frem.

Husk som altid, at har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så tag endelig fat på os. Du finder os her.

Mvh og vi ser frem til at se mange af jer 🙂
Bestyrelsen

Din “ishoejby.dk” mail per 1 juni

Vi skriver denne besked for at gøre opmærksom på en ikke uvæsentlig detalje mht til “ishoejby.dk” mail, når der skiftes til Stofa.

De, der bestiller (og får) internet fra Stofa fra 1. juni, kan videreføre deres e-mailadresser på ishoejby.dk i Stofa regi. Vejledningen, der fremgår af e-mail fra Stofa, skal følges.

Det kan være, at I har modtaget et brev om dette allerede, men vær opmærksom på, at Stofa har glemt at skrive, at jeres gamle sendte og modtagne e-mail ikke kommer med over på Stofa. Dvs at hvis jeres “gamle mails” ligger hos Gullestrup.net, mister I dem. Send derfor jeres vigtigste mails videre til en anden email adresse.

Udsættelse af generalforsamling

Kære medlemmer

Som I nok har set så er generalforsamlingen 2021 udsat på ubestemt tid.
I skulle alle have modtaget dette i jeres postkasse, og for god ordens skyld så lægger vi det også på hjemmesiden.

§12 i vores vedtægter slår fast, at generalforsamlingen skal afholdes senest 15. marts, men pga Corona har vi valgt at udskyde det på ubestemt tid. Så snart det er muligt igen at afholde større møder, kommer vi tilbage med en dato.

De personer, som er på valg, har alle sagt ja til at fortsætte indtil videre.

Læs brevet her.

Bestyrelsen

Info om bestyrelsen og regnskab 2020

Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Ahmad El-Wali har valgt at trække sig fra bestyrelsen. I stedet er suppleant Tina Aydemir indtrådt. Bestyrelsesoversigten på Ørnekærgård.dk er opdateret.

Mht regnskabet for 2020 så ser vi ind i et underskud. Foreningens indtægter er baseret på gebyrer i forbindelse med ejerskifter. Vi kan på nuværende tidspunkt se, at der næppe kommer det antal ejerskifter, som regnede med, da vi fremlagde 2020-budgettet på generalforsamlingen 3. marts. Bestyrelsen forventer, at foreningen selv med en stram styring af udgifterne vil få et underskud i 2020 i området 1.000 kr.

Mvh
Bestyrelsen

Opfølgning vedr Støjvolden

Første fase af Støjvolds projektet skrider vel fremad, så derfor stiller vi Ishøj byråd nogle spørgsmål om den/de næste faser. De er sendt skriftligt til spørgetiden på byrådsmødet 8 august.

Da byrådsmøder optages og sendes på Ishøj TV så kan du, når udsendelsen er klar, så de svar politikerne gav.

De spørgsmål vi stiller kan du læse her.