Generalforsamling 2021

Kære medlemmer vi har nu fastlagt en dato for 2021 generalforsamlingen. Datoen er:

  • Tirsdag 14 september 2021 kl. 19:00

Vi har booket Festsalen på Vibeholmskolen, således vi kan overholde eventuelle afstandskrav.
Skulle situationen ændre sig når vi kommer nærmere den 14 september, så skriver på hjemmesiden om eventuelle tiltag.

Pga. Corona så anbefaler vi, at du/I tilmelder jer, således at vi kan holde styr på antallet. Send din tilmelding til mail “info@ørnekærgård.dk” og angiv dit husnummer samt antal der kommer.
Er du ikke fuldt vaccineret, så sørg for at have en negativ test inden du møder frem.

Husk som altid, at har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så tag endelig fat på os. Du finder os her.

Mvh og vi ser frem til at se mange af jer 🙂
Bestyrelsen

Din “ishoejby.dk” mail per 1 juni

Vi skriver denne besked for at gøre opmærksom på en ikke uvæsentlig detalje mht til “ishoejby.dk” mail, når der skiftes til Stofa.

De, der bestiller (og får) internet fra Stofa fra 1. juni, kan videreføre deres e-mailadresser på ishoejby.dk i Stofa regi. Vejledningen, der fremgår af e-mail fra Stofa, skal følges.

Det kan være, at I har modtaget et brev om dette allerede, men vær opmærksom på, at Stofa har glemt at skrive, at jeres gamle sendte og modtagne e-mail ikke kommer med over på Stofa. Dvs at hvis jeres “gamle mails” ligger hos Gullestrup.net, mister I dem. Send derfor jeres vigtigste mails videre til en anden email adresse.

Udsættelse af generalforsamling

Kære medlemmer

Som I nok har set så er generalforsamlingen 2021 udsat på ubestemt tid.
I skulle alle have modtaget dette i jeres postkasse, og for god ordens skyld så lægger vi det også på hjemmesiden.

§12 i vores vedtægter slår fast, at generalforsamlingen skal afholdes senest 15. marts, men pga Corona har vi valgt at udskyde det på ubestemt tid. Så snart det er muligt igen at afholde større møder, kommer vi tilbage med en dato.

De personer, som er på valg, har alle sagt ja til at fortsætte indtil videre.

Læs brevet her.

Bestyrelsen

Info om bestyrelsen og regnskab 2020

Der er sket en udskiftning i bestyrelsen. Ahmad El-Wali har valgt at trække sig fra bestyrelsen. I stedet er suppleant Tina Aydemir indtrådt. Bestyrelsesoversigten på Ørnekærgård.dk er opdateret.

Mht regnskabet for 2020 så ser vi ind i et underskud. Foreningens indtægter er baseret på gebyrer i forbindelse med ejerskifter. Vi kan på nuværende tidspunkt se, at der næppe kommer det antal ejerskifter, som regnede med, da vi fremlagde 2020-budgettet på generalforsamlingen 3. marts. Bestyrelsen forventer, at foreningen selv med en stram styring af udgifterne vil få et underskud i 2020 i området 1.000 kr.

Mvh
Bestyrelsen

Opfølgning vedr Støjvolden

Første fase af Støjvolds projektet skrider vel fremad, så derfor stiller vi Ishøj byråd nogle spørgsmål om den/de næste faser. De er sendt skriftligt til spørgetiden på byrådsmødet 8 august.

Da byrådsmøder optages og sendes på Ishøj TV så kan du, når udsendelsen er klar, så de svar politikerne gav.

De spørgsmål vi stiller kan du læse her.

ØKV II/Syd

Vi følger med i byggeriet ved ØKV II/Syd og holder kommunen op på det de siger. I den forbindelse har vi konstateret, at der er tvivl om, de oplysninger vi har fået i forbindelse med præsentation af projektet, hvorfor vi finder det nødvendigt at få præciseret de faktiske forhold 

Vi har således bedt om aktindsigt. Brevet kan du læse her.

Nu starter arbejdet med ØKV II/ Syd

Bestyrelsen har i dag snakket med ansatte fra Sjælsø Gruppen vedr byggeriet på ØKV II/Syd. Dette skete da Sjælsø var ude at besigtige grunden mhp kommende opstart.

Sjælsø sagde, at de starter på mandag (2. marts), og første opgave er at arbejde med jorden. Dette vil betyde nogen transport på vores i forvejen små veje. Der vil også blive opsat skurevogne, hvor bl.a. Sjælsø vil være tilgængelige. Byggeriet er planlagt til at være færdig SEP 2021, og jf. Sjælsø er det både Boverian byggeriet og rækkehusene.

Det er bygherren (Boverian), som skal melde ud, at byggeriet starter og forhåbentligt informere mere undervejs. Vi kan kun håbe, at de når at informere beboerne i Ørnekærs Vænge, inden byggeriet starter.

Godt nytår – og lad os se frem mod 2020

Kære alle

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Ørnekærgård samt øvrige beboere i Ørnekærs Vænge et rigtig godt nytår.

Et fantastisk nytårsfortsæt kan være at DU ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet for grundejerforeningen Ørnekærgård.

Vi gør lige igen opmærksom på datoen for den kommende generalforsamling. Den er:

  • Tirsdag 3 marts 2020, kl. 19:00 – Vibeholmskolen, lokale 28