Opfølgning vedr Støjvolden

Første fase af Støjvolds projektet skrider vel fremad, så derfor stiller vi Ishøj byråd nogle spørgsmål om den/de næste faser. De er sendt skriftligt til spørgetiden på byrådsmødet 8 august.

Da byrådsmøder optages og sendes på Ishøj TV så kan du, når udsendelsen er klar, så de svar politikerne gav.

De spørgsmål vi stiller kan du læse her.

ØKV II/Syd

Vi følger med i byggeriet ved ØKV II/Syd og holder kommunen op på det de siger. I den forbindelse har vi konstateret, at der er tvivl om, de oplysninger vi har fået i forbindelse med præsentation af projektet, hvorfor vi finder det nødvendigt at få præciseret de faktiske forhold 

Vi har således bedt om aktindsigt. Brevet kan du læse her.

Nu starter arbejdet med ØKV II/ Syd

Bestyrelsen har i dag snakket med ansatte fra Sjælsø Gruppen vedr byggeriet på ØKV II/Syd. Dette skete da Sjælsø var ude at besigtige grunden mhp kommende opstart.

Sjælsø sagde, at de starter på mandag (2. marts), og første opgave er at arbejde med jorden. Dette vil betyde nogen transport på vores i forvejen små veje. Der vil også blive opsat skurevogne, hvor bl.a. Sjælsø vil være tilgængelige. Byggeriet er planlagt til at være færdig SEP 2021, og jf. Sjælsø er det både Boverian byggeriet og rækkehusene.

Det er bygherren (Boverian), som skal melde ud, at byggeriet starter og forhåbentligt informere mere undervejs. Vi kan kun håbe, at de når at informere beboerne i Ørnekærs Vænge, inden byggeriet starter.

Godt nytår – og lad os se frem mod 2020

Kære alle

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Ørnekærgård samt øvrige beboere i Ørnekærs Vænge et rigtig godt nytår.

Et fantastisk nytårsfortsæt kan være at DU ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet for grundejerforeningen Ørnekærgård.

Vi gør lige igen opmærksom på datoen for den kommende generalforsamling. Den er:

  • Tirsdag 3 marts 2020, kl. 19:00 – Vibeholmskolen, lokale 28

God jul og generalforsamling i 2020

Kære alle

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Ørnekærgård samt alle andre i Ørnekærs Vænge en glædelig jul.

Vi gør opmærksom på at datoen for den kommende generalforsamling er:

  • Tirsdag 3 marts 2020, kl. 19:00 – Vibeholmskolen, lokale 28

Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen, så har du lysten til at deltage, så sig til.
Vi har brug for dig.

 

Ørnekærs Vænge II – grundejerforening og samarbejde

Fra ejere af huse i Ørnekærs Vænge, der ikke er medlemmer af Grundejerforeningen Ørnekærgård, får vi af og til spørgsmål om, man kan blive medlem.

Herudover er der uvished om grundejerforenings medlemskab med hensyn til det planlagte byggeri, Ørnekærs Vænge II. Derfor ønsker bestyrelsen at give en kort forklaring af, hvorfor dette ikke bare er noget man gør.
Herefter et muligt oplæg for et udvidet samarbejde specielt med fokus på ØKV II.

Grundejerforening

Nuværende grundejerforening blev dannet i forbindelse med udstykning af en parcel, hvor en entreprenør stod for byggemodning samt opførelse af en række huse. I forbindelse med oprettelsen af grundejerforeningen (for disse huse), blev der tinglyst nogle forpligtigelser, og disse forpligtigelser kan ikke, uden store omkostninger, ændres.

Det har tidligere været undersøgt, hvorvidt der var mulighed for at udvide grundejerforeningen med de resterende ejendomme. Kravet var dengang, at man skulle være underlagt samme klausuler/forpligtelser, som nuværende medlemmer, samt at det skulle omfatte alle i den resterende bebyggelse. Det viste sig, at der ikke var opbakning til dette.

Det er heller ikke umiddelbart muligt at have en grundejerforening, hvor nogle medlemmer er underlagt nogle juridiske forpligtelser, og hvor andre medlemmer ikke er underlagt disse forpligtelser.

Som et kuriosum kan det nævnes, at Ishøj Kommune selv stod for udstykningen af de resterende parceller, og Ishøj Kommune fejlede dengang ved ikke at stille krav med hensyn til medlemskab af en grundejerforening.

Vi håber, at ovenstående beskriver, hvorfor man ikke umiddelbart kan udvide bestående forening.

Ørnekærs Vænge II

Lad os vende fokus mod den nuværende situation. ØKV II står til at blive bebygget jf lokalplan, og der er infomøde 16 september og dernæst frist for høringssvar.

Grundejerforeningen vil naturligvis gerne hjælpe med spørgsmål af både generel karakter og omkring det planlagte byggeri. Pt. arbejder bestyrelsen med det udsendte materiale og vurderer konsekvenser i forhold til det nuværende Ørnekærs Vænge. Vi kan udtale os i sagen på vore medlemmers vegne, hvorimod vi må opfordre øvrige beboere i området til at reagere ud fra egne betragtninger. Og meget gerne individuelt. Dette gælder naturligvis også medlemmer indenfor grundejerforeningen.

En mulighed kan være, at beboere udenfor grundejerforeningen danner en gruppe, og at denne gruppe vælger en eller to kontaktpersoner. Vi kan efterfølgende mødes, og udveksle informationer samt arbejde med én fælles front.

Vi må konstatere at valget til byrådet er overstået, og at man fra politisk side af al kraft forsøger at nå op på et indbyggertal på 25.000. Hvorfor lige 25.000 oplyses ikke. Derfor skal der bygges så meget som muligt, og uden en samlet arkitektonisk plan for kommunen.

Kontakt til Ørnekærgård

Henvendelser til grundejerforeningen kan ske via vores mail info@ørnekærgård.dk.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ørnekærgård
Formand
Viggo Petersen

En lille note vedr. GIGABIT

Som flere nok har set, så har GIGABIT puttet et flyer i vores postkasser, med både forkert tid/dato og by samt andre småfejl. God start … … (hmm – tanke prikker)

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at vi ikke er involveret i dette.

Bestyrelsen har dog været repræsenteret på informationsmøde vedrørende fibernet til området. Her er nogle få noter fra mødet, så på ingen måde fyldestgørende. Bemærk at det er op til hver enkelt selv at drage konklusioner.

  • Umiddelbart skal man i første omgang bibeholde sin normale leverandør af TV, da firmaet GIGABIT ikke er klar med TV pakker endnu.
  • Informationerne har ikke indeholdt revolutionerende nyt i forhold til alle kendtinformation, og det er derfor op til hver enkelt grundejer at træffe en beslutning.
  • De tilbyder ingen Firewall, da de ikke mener det er deres opgave
  • Vi er heller ikke i besiddelse af anden information som anfører at nuværende kabel løsning vil være udtjent indenfor en kort årrække.