Grundejerforeningens vedtægter – kommunens påtaleret

Bestyrelsen har bedt om aktindsigt hos kommunen vedr grundejerforeningens stiftende generalforsamling og de oprindelige vedtægter.

Det kunne kommunen ikke skaffe, men derimod noterer de, at de har påtaleret i forhold til grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelsen præciserer overfor kommunen at dette kun er gældende hvis der er vedtægtsændringer der har relation til deklarationen. Se korrespondancen her.

Snart kommer der beplantning hvor der tidligere har været placeret containere

Vi har modtaget besked fra Ishøj Kommune, at der på lokationen, hvor der tidligere har været placeret containere, udlægges muld og senere i efteråret vil der blive beplantet på arealet.
Der vil endvidere blive opsat beton klodser således, at der ikke kan parkeres på arealet. Der har desværre været tilfælde, hvor personer har efterladt gamle bildæk og andet affald på pladsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne

Som tidligere annonceret i lokalpressen, har Ishøj Kommune besluttet at oprette et rådgivende ”brugerråd” i forbindelse med den videre proces omkring Ishøj Fællesantenne.

Brugerrådet består af 11 medlemmer fordelt på de forskellige boligtyper i kommunen. Tirsdag den 12. juni 2018 var der valgmøde på Ishøj Rådhus.

Grundejerforeningen Ørnekærgård havde opstillet kasserer Henrik Kjølberg. Vi er glade for at det i samarbejde med grundejerforeningerne Vibeholms Vænge, Pilegårds Vænge, Bredekærs Vænge og Tranebakken lykkedes at få Henrik valgt.

Ved at have et medlem i brugerrådet, forventer vi at kunne sikre foreningens medlemmer løbende og optimal information om den videre proces.

I den forbindelse takker vi de øvrige grundejerforeninger som har givet os opbakning ved valget.
Og vi har aftalt med nævnte grundejerforeninger at have en tæt dialog fremover i processen omkring Ishøj Fællesantenne.

Dokumenter:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støjvold – Borgermøde & Høringssvar

Den 18 januar afholdte Ishøj kommune borgermøde om støjvolden langs motorvejen. Der er frist for høringssvar 2 februar. Se mere om støjvolden her.

Der blev givet 3 indlæg. Præsentationerne for disse kan du se herunder:

I bestyrelsen arbejder vi på grundejerforeningens høringssvar, men vi opfordrer alle medlemmer til at sende egne høringssvar med egne individuelle synspunkter, da disse kan være svære at få dækket i grundejerforeningen høringssvar.

Er du i tvivl om hvordan høringssvar skal afgives, da læs mere i dette dokument.

Hermed nem adgang til siden hvorfra høringssvaret skal indgives (ikke længere aktivt).

TV-Ishøj var til borgermødet. Du kan se deres indslag her.

Brev Ishøj kommune – flere emner

Tilbage i 2016 sendte grundejerforeningen et brev til Ishøj kommune for oplæg til møde og få styr på diverse emner. Det vedrører bl.a.:

  • Ny bebyggelse
  • Vedligeholdelse af veje og grønne arealer

Se brevet her.

Møde blev afholdt i februar 2017, og efterfølgende kom nogle svar/mere feedback fra Ishøj kommune. Dog ikke særligt detaljerede eller præcise svar, og derfor sendte grundejerforeningen et nyt brev som opfølgning samt nye emner. Dette blev sendt i december 2017. Nye emner er bl.a.

  • Støj
  • Vandforsyning
  • Fællesantenne.

Se brevet her.

Info fra Ishøj Kommune (flytning af mandskabsskure)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget information fra Ishøj Kommune, at man påbegynder nedbrydning og flytning af mandskabsskurene der er placeret ved Ørnekærs Vænge.

Det er firmaet Hocherup der skal udføre arbejdet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ørnekærgård Grundejerforening

Info fra Ishøj Kommune (flytning af mandskabsskure)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget information fra Ishøj Kommune, at man påbegynder nedbrydning og flytning af mandskabsskurene der er placeret ved Ørnekærs Vænge.

Det er firmaet Hocherup der skal udføre arbejdet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ørnekærgård Grundejerforening

Info fra Ishøj Kommune (Beplantning)

Info til medlemmerne af Ørnekærgård Grundejerforening.

Vi er blevet orienteret fra Ishøj Kommune, at de nu påbegynder udskiftning af beplantning på de to veje i Ørnekærs Vænge, hvor det endnu ikke er sket.

  • Vej med numrene 62 -100: Får ny beplantning, crataegus prunifolia ”splendens” (højstammet tjørn)
  • Vej med numrene 102-136: Får ny beplantning, Malus hybrid Street Parade (paradisæble)

Beplantning sker kun i den ene side af vejen og på modsat side af gadelygter.

Træerne bliver først plantet til november, men Ishøj Kommunes medarbejdere laver det forberedende arbejde nu.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ørnekærgård Grundejerforening